غواصی در سامویی

غواصی در سامویی Diving/ Snorkeling یکی از مهمترین تفریحات و سرگرمی ها در جزیره سامویی غواصی است. در این جزیره امکانات و ابزار غواصی برای کشف شگفتی

ادامه مطلب »

Namuang waterfall

Namuang waterfall  باغ سحر آمیز که آن را با نام های باغ سحر آمیز بودا و نیز باغ بودا می شناسند در ساحل لامای جزیره سامویی

ادامه مطلب »